Odpowiedzi

2010-03-24T15:43:21+01:00
Http://sciaga.onet.pl/12581,60,162,88,1,22581,sciaga.html - kinetyczne.

Nazwą magnetyzm określa się zespół zjawisk fizycznych związanych z polem magnetycznym, które może być wytwarzane zarówno przez prąd elektryczny jak i przez materiały magnetyczne. (wikipedia)

Wśród zjawisk zachodzących podczas oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią, wyróżniamy grupę zjawisk, które określamy terminem oddziaływań sprężystych. Do tej grupy zaliczamy zjawiska, w których, przeciwnie niż w spektroskopii, nie ulegają zmianie parametry skalarne promieniowania (sumaryczna energia promieniowania w danym zjawisku praktycznie nie ulega zmianie), zmieniają się natomiast parametry "wektorowe" (głównie kierunek rozchodzenia się promieniowania). Do najczęściej spotykanych zjawisk z tej grupy należy odbicie, rozproszenie, załamanie i skręcenie płaszczyzny polaryzacji. (zapytaj.com)