Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T19:31:02+01:00
Prawo- zbiór przepisów prawa, które regulują stosunki społeczne. Oznacza to, że prawo ustala zakazy i nakazy dotyczące określonego postępowania.
Prawo zatem normuje różne dziedziny życia społecznego,gospodarczego, politycznego. Dziedziny te są regulowane przez różne gałęzie prawa jak:
-prawo rodzinne,
-prawo cywilne,
-prawo karne,
-prawo państwowe (konstytucja),
-prawo międzynarodowe.
Łamanie prawa dzielimy na:
-wykroczenie(niszczenie mienia, zakłócanie porządku),
-przestępstwo(przywłaszczenie mienia<kradzież>,pobicia),
-zbrodnia(zabójstwo, ciężkie pobicie,rozbój).
Kary za łamanie prawa w Polsce
-kara pieniężna
-pozbawienie wolności
-odebranie prawa jazdy
-zakaz wykonywania zawodu
-naprawienie szkody
-pozbawienie praw rodzicielskich
-pozbawienie praw publicznych.
Kary dla nie letnich <16(+)
*nagana
*upomnienie
*naprawienie szkody
*dozór kuratora
*ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

Mam nadzieję że notatka dobra ja też miałem takie pytanie na prace domową i za tą właśnie notatkę co napisałem dostałem 5-
POZDRAWIAM;) (PO TAKIM PRZEPISANIU JAK NAPISAŁEM ZAJMUJE OKOŁO STRONĘ ZESZYTOWĄ)