Napisz reakcję zobojętniania. Ma to być zrobione drugim sposobem: kwas + tlenek metalu --> sól + H₂O.

H₂SO₄ + K₂O -->
H₃PO₄ + Al₂O₃ -->
HNO₃ + Fe₂O₃ -->
HF + Bi₂O₅ -->

Oczywiście chodzi o zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony jeśli się da :)
Baardzo mi zależy, by to było poprawne! =)

2

Odpowiedzi

2010-03-24T16:13:22+01:00
H₂SO₄ + K₂O --> K2SO4 + H2O
2H+ + SO4 2- + K2O --> 2K+ + SO42- + H2O
2H+ + K2O --> 2K+ + H2O


2H₃PO₄ + Al₂O₃ --> 2AlPO4 + 3H2O
6H+ + 2PO4 3- + Al2O3 --> 2AlPO4 (osad) + 3H2O


6HNO₃ + Fe₂O₃ --> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
6H+ + 6NO3- + Fe2O3 --> 2Fe3+ + 6NO3- + 3H2O
6H+ + Fe2O3 --> 2Fe3+ + 3H2O


10HF + Bi₂O₅ --> 2BiF5 + 5H2O
10H+ + 10F- + Bi2O5 --> 2Bi5+ + 10F- + 5H2O


Ps. Dysocjują jedynie elektrolity (tlenki nie ulegają rozkładowi na jony)
10H+ + Bi2O5 --> 2Bi5+ + 5H2O
2010-03-24T16:14:34+01:00
Więc jakim to sposobem ma być zrobione - zobojętnianie, czy kwas + tlenek? Zobojętnianie to neutralizacja kwasu zasadą, a nie tlenkiem zasadowym!!!! Napisz sposobem kwas + tlenek zasadowy
H₂SO₄ + K₂O --> K₂SO₄ + H₂O
2 H⁺ + SO₄²⁻ + K₂O --> 2K⁺ + SO₄²⁻ + H₂O
2 H⁺ + K₂O --> 2K⁺ + H₂O

H₃PO₄ + Al₂O₃ --> tutaj reakcja najprawdopodobniej nie zajdzie. tlenek glinu jest tlenkiem amfoterycznym, który reaguje z mocnymi kwasami i wodorotlenkami również o dużej mocy, zaś kwas ortofosforowy (V) jest kwasem mocy średniej lub słabej, jak podają niektóre źródła, na pewno nie jest mocny. Jeśli chodzi o gimn. to możliwe, że nauczyciel może nie wymagać tych zasad. A napisałem "prawdopodobnie", bo w chemii nic nie jest pewne. Trzeba by sprawdzić doświadczalnie, czy zajdzie, czy nie zajdzie. Jeśli jednak założymy, że reakcja zajdzie to:

2 H₃PO₄ + Al₂O₃ --> 2 AlPO₄ + 3 H₂O
6 H⁺ + 2PO₄³⁻ + Al₂O₃ --> 2 AlPO₄ + 3 H₂O
skróconej nie ma, gdyż po stronie produktów żaden związek nie rozłoży się jonowo - AlPO₄ nie jest elektrolitem i nie rozpuszcza się w wodzie, więc nie dysocjuje

6HNO₃ + Fe₂O₃ --> 2Fe(NO₃)₃ + 3H₂O
6H⁺ + 6NO₃⁻ + Fe₂O₃ --> 2Fe⁺ + 6NO₃⁻ + 3H₂O
6H⁺ + Fe₂O₃ --> 2Fe⁺ + 3H₂O

niestety nie znam właściwości tlenków bizmutu, ale załóżmy, że reakcja zachodzi, sól BiF₅ niestety nie wiem, czy dysocjuje, czy nie, bo nie mam tablicy z tą solą, załóżmy, że dysocjuje
10HF + Bi₂O₅ --> 2BiF₅ + 5H₂O
10H⁺ + 10F⁻ + Bi₂O₅ --> 2Bi⁵⁺ + 10F⁻ + 5H₂O
10H⁺ + Bi₂O₅ --> 2Bi⁵⁺ + 5H₂O