Zad.1.
Dane jest równanie: -3x + 6y - 12 = 0.
a) Przekształć to równanie do postaci y = ax + b.
b) Sprawdź czy pary liczb (-1,1) i (2,3) należą do zbioru rozwiązań tego równania.

Zad.2.
Rozwiąż graficznie układ równań:
{ 2x - y = -7
{ -x + 3y = 6.
(to ma być jedna klamerka :))

Zad.3.
Jurek i Andrzej mają razem 27 lat. Jurek jest o 3 lata starszy od Andrzeja. Oblicz, ile lat ma każdy z nich. Rozwiąż zadanie za pomocą układu równań i sprawdź, czy otrzymany wynik jest zgodny z warunkami zadania.


Na dziś .!
Pliiiisska .!
Daję Naj ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T15:56:53+01:00
1)
-3x + 6y - 12 = 0
6y = 3x + 12 /:6
y = 0,5x + 2

2)
{2x - y = -7
{-x + 3y = 6

{2x - y = -7
{x = 3y - 6

{2(3y - 6) - y = -7
{x = 3y - 6

{6y - 12 - y = -7
{x = 3y - 6

{5y = 5
{x = 3y - 6

{y = 1
{x = -3

3)
x - wiek Andrzeja
x+3 - wiek Jurka
27 - łączny wiek

x + x + 3 = 27
2x = 24
x = 12

Odp: Andrzej ma 12 lat , a Jurek 15
1 5 1