Rozwiąż podaną nierówność.

5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x

a) wypisz wszystkie liczby całkowite niedodatnie, które nie spełniają tej nierówności.

b) Ile jest liczb całkowitych większych od -10 spełniających tę nierówność??


Pilne na jutro :):)

3

Odpowiedzi

2010-03-24T15:54:42+01:00
5(2x-1)-(7x-4) ≥ -(x-3)+6x
10x-5-7x+4 ≥ -x+3+6x
3x-1 ≥ 5x+3
3x-5x ≥ 3+1
-2x ≥ 4 |:(-2)
x ≤ -2

a)
-1; 0

b)
-9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2
czyli 8 ;)
2 5 2
2010-03-24T15:55:48+01:00
5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x

10x-5-7x-4 ≥ -x+3+6x

10x-7x-6x ≥ 3+5+4
-3x ≥ 12 / -3
x ≤ 42010-03-24T16:04:50+01:00
5(2x-1)-(7x-4)≥-(x-3)+6x ; 10x-5-7x+4≥-x+3+6x ;3x-1≥5x+3 ; 3x-5x≥3+1 ; -2x≥4/:(-2) ; x≤-2 ; a) -1 , b)-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2
1 5 1