Proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie. Mam sprawdzian a nie rozumiem tego :(

zad 1. Bor naturalny zawiera ok 18,8% boru-10 i ok 81,2% boru-11. Ile neutronów znajduje się w 500 atomach naturalnego boru?

zad. 2 Obliczyć zawartość procentową dwóch izotopów boru jeżeli m at boru wynosi 10,81 u, jeden z izotopów ma w jądrze 5 neutronów, a drugi 6.

zad. 3 Śr masa at miedzi wynosi 63,55 u . miedz składa się z izotopów 63 i 65. podaj skład izotopowy tego pierwiastka.

Bardzo proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2009-10-28T22:17:19+01:00
Zad 2.

₅ B
n = 5

₅B
n = 6

Teraz obliczamy liczbę masową:
x - 5 = 5 czyli liczba masowa pierwszego izotopu wynosi 10,
a więc:
¹⁰₅B
Następnie obliczamy drugą l. masową. Wychodzi 11.
¹¹₅B

¹⁰₅B
A₁ = 10
m₁% = x

¹¹₅B
A₁ = 11
m₂% = 100%-x

Ma= 10,81 u
10,81 u = 10u * x% + 11u(100%-x) / 100% / :u
10,81 = 10x + 1100 - 11x / 100 /*100
1081 = 10x + 1100 - 11x
-19 = -x / :(-1)
x = 19%

m₂% = 100% - 19% = 81%

Rozwiązanie:
m1% = 19%
m2% = 81%

Odp. Zawartości procentowe tych pierwiastków to 19 % i 81%.Zad 3.

₂₉Cu
n = 34
Obliczamy l. masową: 29 + 34 = 63 ( <- pierwsza obliczona l. masowa ;) )
⁶³₂₉Cu
m1% = 69,1%
A1 = 63

₂₉Cu
m2% = 100% - 69,1% = 30,09%
A2 = x

ma = 63,55 u
63,55 u = 63u * 69,1% + x * 30,9% / :u
63,55 = 63 * 69,1 + x * 30,9 / 100 / *100
6355 = 4353 + x * 30,9
x * 30,9 = 2001,7 / :30,9
x = 64,779 ≈ 65

Rozwiązanie:
A1 = 63
A2 = 65
Odp. Liczby masowe tych izotopów to 63 i 65.


Zadania 1 natomiast nie wiem, ale spróbuję zrobić. Może się uda ;)
Pozdrawiam.

Już wiem :P

Zadanie 1.

Nauczyłam się rozwiązania szukając w internecie.
A więc zastosowałam proporcję.

1 atom --------------- 6 * 81,2%
500 atomów ----------- x¹

x = 6 * 81,2% * 500
x = 3000 * 81,2%
x = 2436

1 atom ------------- 5 * 18,8 %
500 atomów -------------- x²

x = 5 * 18.8% * 500
x = 2500 * 18.8%
x = 470

x1 + x2
2436 + 470 = 2906.

Odp. W 500 atomach naturalnego boru znajduje się 2906 neutronów.

;D