Zad.1
Pojęcia oznaczone liczbami połącz z odpowiednimi określeniami oznaczonymi literami:
1) Ciśnienie
2) Parcie
3) Paskal
4) Niuton

a) nacisk ciała na powierzchnię
b) jednostka ciśnienia
c) jednostka parcia
d) jego miarą jest wartość siły nacisku działającej na jednostę powierzchni.

Zad.2
Kiedy wywierasz na podłogę większy nacisk:
a) gdy na niej leżysz,
b) gdy stoisz na niej na jednej nodze,
c) gdy stoisz na obu nogach,
d) w każdej z wymienionych sytuacji nacisk jest taki sam?

Zad.3
Wyjaśnij, dlaczego:
a) w wyniku nadmuchania gumowy balonik odkształci się (zwiększy ojętość),
b) stojący na obu nartach narciarz nie zapada się w śniegu,
c) ratujący tonącego w przerębli porusza się po zamarzniętej tafli jeziora po szerokiej i długiel desce?

*** UWAGA***
Daje Naj!

3

Odpowiedzi

2010-03-24T16:06:23+01:00
2) Parcie a) nacisk ciała na powierzchnię
3) Paskal c) jednostka parcia
1) Ciśnienie d) jego miarą jest wartość siły nacisku działającej na jednostę powierzchni
4) Niuton b) jednostka ciśnienia
2 d) w każdej z wymienionych sytuacji nacisk jest taki sam?
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:13:33+01:00
Zad.1
1a
2d
3b
4c

Zad.2
b

zad.3
a) prawo Pascala
b) im większa powierzchnia tym mniejsze ciśnienie. (nacisk)
c)Długa i szeroka deska znacznie zmniejsza ciśnienie, dzięki czemu tafla lodu się nie załamie
4 4 4
2010-03-24T16:13:59+01:00
Zad 1 Zad 2 Zad 3
1)d d -----
2)a
3)b
4)c
3 2 3