Chicken Run: the story

Chicken Run tells the story of a group of chickens who are kept on a prison-like chicken farm by an evil couple called Mr and Mrs Tweedy. If they don't lay a certain number of eggs every day, they are killed. The chickens are desperate to escape. With their leader, chicken called Ginger, they make many plans to get free but they fail each time. One day Rocky the Rooster - whose lines are spoken by Hollywood star, Mel Gibson - lands inside the farm fence after escaping from a circus. Rocky makes a deal with Ginger. If Rocky can teach the chicken to fly, Ginger will let him hide from the circus. Flying training stars but the chickens can't learn how to do it. In the meantime, Mrs Tweedy, who is tired of making a small amount of money from eggs, plans a future where all her chickens are made into pies and are sold in supermarkets. She orders an enormous pie-making machine, where chickens are put in at one end and pies come out the other. The chickens must find a plan to save themselves from the pie machine

1

Odpowiedzi

2010-03-25T11:12:19+01:00
Uciekające kurczaki: historia Chicken Run opowiada o grupie kurczaków, które przechowywane są w więzieniu, jak gospodarstwa kurczaka przez złego para nazywa pan i pani Tweedy. Jeżeli nie zawierają pewną liczbę jaj na co dzień, są one zabijane. Kurcząt są zdesperowani, aby uciec. Z ich przywódcą, kurczak zwany Ginger, robią wiele planów stać się wolny, lecz nie za każdym razem. Pewnego dnia kogut Rocky - którego linie są wypowiedziane przez gwiazdy Hollywood, Mel Gibson - tereny w obrębie ogrodzenia gospodarstwa po ucieczce z cyrku.Rocky zawiera umowę z Ginger. Jeśli Rocky może nauczyć się latać z kurczaka, imbir pozwoli mu ukryć się przed cyrku. gwiazdki Flying szkolenia, ale kurcząt nie może dowiedzieć się, jak to zrobić. W tym czasie pani Tweedy, który jest zmęczony dokonywania niewielkiej sumy pieniędzy z jaj, planów przyszłości, w której wszystkie swoje kury są do ciast i sprzedawane są w supermarketach. Ona zamówień ogromne pie-maszynie, gdzie chowane są wprowadzone na jednym końcu i pies wyszedł z drugiej strony. Kurcząt musi znaleźć plan, aby zapisać się od maszyny pie