Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:03:10+01:00
Bohater tragiczny to bohater nad którego losami ciąży fatum i którego losy są z góry przesądzone. Wybierać musi między dwiema równoważącymi się racjami. Wybor, który dokona i tak doprowadzi go do klęski.
Konflikt tragiczny - zetknięcie się dwóch przeciwstawnych dążeń, ujawnienie sprzeczności, która jest motorem rozwoju akcji i kontrakcji w utworze dramatycznym lub epidium.
9 4 9
2010-03-24T16:05:53+01:00
Postacie tragiczne to osoby nieprzeciętne, które stoją w obliczu nierozwiązalnego konfliktu. Bohater ma do wyboru pewne drogi postępowania, z których każda niesie ze sobą inne nieszczęścia. Postać tragiczna świadomie lub nieświadomie sprowadza na siebie zgubę i niezależnie od siły charakteru, niezwykłości czynu i szlachetności intencji, staje się zarazem ofiarą i winowajcą. Przykład -->Antygona,bohaterka dzieła Sofoklesa"Antygona" jak i również Kreon.On też jest w trudnej sytuacji.

Konflikt tragiczny polega na istnieniu przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Każde posunięcie bohatera zbliża go do katastrofy. np.: „Antygona” - konflikt pomiędzy nie pisanym prawem boskim nakazującym chowanie zwłok Polinejka, a prawem władcy zakazującym chowania zdrajcy.
1 1 1
2010-03-24T16:06:58+01:00
Konflikt tragedii zakłada najczęściej przeciwieństwo racji równo wartościowych, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Bohater jest z góry skazany na przegraną, każde posunięcie zbliża go nieuchronnie go finalnej katastrofy.
Akcja tragedii ukazywała starcie bohatera z fatum, które niweczy jego usiłowania i dążenia, gotując mu nieodwołalną zgubę. Bohater każdym swoim czynem, zbliżającym go do upadku, miał wzbudzić u widzów uczucia litości i trwogi, dając im szansę przeżycia katharsis (oczyszczenia).

Bohater tragiczny to bohater nad którego losami ciąży fatum i którego losy są z góry przesądzone.
1 5 1