Sprawdź czy liczba - 2 jest rozwiązaniem równania
¾(x + 2) - x = 6(4 + x)

2. Rozwiąż równania
a) 3( 1 - x) - 2 (x - 3) = - 10
b) 1 - 0,2 x = - 0,3x + 5,5
c) 2x + 3 podzielić na 5 ( Było zapisane w ułamku) - 2- x podzielić na 3 ( Tez w ułamku) = x +⅕


Zależy mi na obliczeniach bo już sam zrobiłem i coś mi nie wychodzi

2

Odpowiedzi

2010-03-24T16:12:48+01:00
1. 3/4(-2+2)-(-2)=6(4+-2)
3/4*0+2=6*(-2)
0+2=12
2=12
liczba -2 nie jest rozwiazaniem rownania
2. 3-3x-2x+6=-10
-3x-2x=-10-6-3
-5x=-19 /:(-5)
x=19/5
b. -0,2x+0,3x=5,5-1
0,1x=4,5 /: 0,1
x=45
c. 2x+3/5-2-x/3=x+1/5 /*15
3(2x+3)-5(2-x)= 15x+3
6x+9-10+5x=15x+3
6x+5x-15x=3+10-9
-4x= 4 /:(-4)
x=-1

2010-03-24T16:19:13+01:00
¾(x + 2) - x = 6(4 + x)
¾(2+2)- 2= 6(4+2)
6|4+6\4- 2 = 6(4+2)
3-2=24+2 |+2
3=28 odp . liczba 2 nie spełnia tego równania.