Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:08:26+01:00
Zad.1

Ek1 = 0,5*m*v1^2 Ek2 = 0,5*m*v2^2

Ek2/Ek1 = 0,5*m*v2^2/[0,5*m*v1^2] = 100/25 = 4 , co oznacza, że
przy dwukrotnym wzroście v, Ek wzrasta czterokrotnie.

Zad.2m=0,5kg
h=100m
V=10m/s

Ec=Ek+Ep

Ek=½mV²
Ek=½*½kg*(10m/s)²=¼kg*100m²/s²=25kg m²/s²

Ep=mgh
Ep=½kg*100m*10m/s²=500kg m²/s²

Ec=(500+25)kg m²/s²=525kg m²/s²

9 3 9