Odpowiedzi

2010-03-24T16:13:23+01:00
Lepus swirus
Wet Dyngus
Tasty Eier
Hellen Morgen
Und der Zucker Lamm!

Zająca świrusa
Mokrego dyngusa
Smacznego jajeczka
Jasnego poranka
I z cukru baranka !!! ;p
2 4 2
2010-03-24T16:49:03+01:00
Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, radości i powodzenia
To są najszczersze moje życzenia.

Dem Halleluja singen wir das Heute, lass uns Gott die Hochachtung und den Ruhm geben, weil unser Heiland auferstanden ist, dieser Welt der Erlöser. Die Gesundheit, die Freuden und die Erfolge das meine Wünsche offen sein.
3 4 3