Odpowiedzi

2010-03-24T16:27:32+01:00
14 lutego 1942r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego ZWZ przemianowany został w organizację o nazwie Armia Krajowa, która swym zasięgiem objęła cały kraj. Organizacja nasiliła swą działalność po napaści Niemiec na Związek Radziecki. Jesienią 1942 w AK utworzono jednolite kierownictwo dywersji i sabotażu: "KEDYW", którego dowódcą został płk Emil Fieldorf: "NIL". W jego skład wchodzili członkowie Szarych Szeregów, czyli zakonspirowanego Związku Harcerstwa Polskiego. W czasie swej działalności AK wykonała, ponad 10 tys. akcji bojowych takich jak np. wysadzanie niemieckich transportów, magazynów, obiektów wojskowych, mostów. Żołnierze Armii Krajowej rozbijali posterunki okupanta, likwidowali tysiące groźnych dla Polaków wysokich hitlerowskich funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego.
AK-owcy napadali na więzienia i uwalniali Polaków. Duże i poważne sukcesy osiągnął wywiad wojskowy AK m.in. to właśnie ten wywiad powiadomił Londyn o tym, że atak na ZSRR nastąpi w czerwcu 1941 roku. Przekazał szczątki pocisku V1 do Londynu � nowoczesną broń Niemców. Efektem było zbombardowanie wyrzutni tej broni na wyspie Uznam. Wywiad AK przesłał także informacje o zagładzie Żydów w Polsce i o obozach koncentracyjnych, w których Niemcy masowo mordują miliony ludzi z Europy. Kolejną formą działalności AK było tworzenie i wystawienie do walki ponad 100 oddziałów partyzanckich walczących na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Kresach Wschodnich.
Może to Cię jakoś nakieruje :)
1 5 1