Substancja A jest znanym związkiem chemicznym wapnia.Poddana prażeniu w temperaturze 900 stopni celcjusza rozkłada się na A i B. Substancja B gwałtownie reaguje z wodą, w wyniku czego powstaje związek D. Po wprowadzeniu substancji C do roztworu substancji D otrzymujemy związek A. Określ substancję A,B,C i D. Podaj ich nazwy chemiczne i zwyczajowe. Napisz odpowiednie równanie reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T16:41:40+01:00
Caco3 -> cao + co2
A=caco3 wapien weglan wapnia
b=cao tlenek wapnia
c=co2 dwultenek wegla
d= ca(oh)2 zasada wapniowa
cao+h2o-> ca(oh)2


ca(oh)2 + co2-> caco3
1 1 1