Odpowiedzi

2010-03-24T16:23:55+01:00
D = m:V
V = m:d

V = 0,5kg:0,78g/cm³
V = 500g:0,78g/cm³
V ≈ 641,03cm³
V ≈ 0,64103dm³

0,64103dm³ < 1dm³ czyli tak ;]
30 1 30