1. Dobierz współczynniki metadą balansu elektronicznego

F2 + H2O ---> HF + O2

2. Otrzymać chlorek żelaza ( III ) i analizę tlenku azotu ( III ) (chodzi o reakcja)

3. Obliczyć ile a) moli b) cząsteczek c) dcm3 tlenu zawiera się w 10,2 gramach Al2O3

1

Odpowiedzi

2010-03-24T16:31:29+01:00
Dobierz współczynniki metadą balansu elektronicznego

2F2 +2 H2O --->4 HF + O2

2F +2e ->2 F -
o2- -> o2 +2e

2

2 N2O3-> 2 N2 + 3 O2

Fe +3 hcl -> fecl3 + 3/2h2

Obliczyć ile

a) moli

x = 10,2 gramach Al2O3
1=102
x=0,1 mola


b) cząsteczek
x czast= 10,2 gramach Al2O3
6,02*10 do23=102
x=0,602*10do23 czast

c) dcm3 tlenu zawiera się w 10,2 gramach Al2O3

10,2 gramach Al2O3 =x dm3 tlenu
102=67,2
x=6,72 dm3 tlenu
1 5 1