1Przedstaw w postaci iloczynu.
1)ײ -15x
2)3by - 6b
3)-8xy + 8x
4)10a² - 2ab
5)xy - x²y
6)6a - 24b + 30c
7)12ab² +16b²
8)x³ - 2x³ + x
9)2xy +3x -x²y

2. wyłącz wspólny czynnik przed nawias
1) 5a + 10b - 15c
2)12x - 5xy +8x²
3)5a² + 15a + 20a³
4)8a³ - 4a² - 8a + 4

3

Odpowiedzi

2010-03-24T16:35:55+01:00
1.
a)x*(x-15)
b)3b*(y-2)
c)-8x*(y-1)
d)2a*(5a-b)
e)xy*(1-x)
f)6*(a-4b+5c)
g)4b*(3ab+4b)
h)x*(x^2-2x+1)
i)x*(2y+3-xy)

2.
a)5(a+2b-3c)
b)x(12-5y+8x)
c)5a(a+3+4a^2)
d)4(2a^3-a^2-2a+1)

^2-oznacza do kwadratu
1 5 1
2010-03-24T16:42:37+01:00
Zadanie 1
1) x²-15x = x(x-15)
2) 3by-6b = 3b(y-2)
3) -8xy+8x = 8x(-y+1)
4) 10a²-2ab = 2a(5a-b)
5) xy-x²y = xy(1-x)
6) 6a-24b+30c = 6(a-4b+5c)
7) 12ab²+16b² = 4b²(3a+4)
8) x³-2x³+x = x(x²-2x²+1) = x(-x²+1)
9) 2xy+3x-x²y = x(2y+3-xy)

zadanie 2
1) 5a+10b-15c = 5(a+2b-3c)
2) 12x-5xy+8x² = x(12-5y+8x)
3) 5a²+15a+20a³ = 5a(a+3+4a²)
4) 8a³-4a²-8a+4 = 4(2a³-a²-2a+1)
1 5 1
2010-03-24T16:43:44+01:00
1)ײ -15x= x(x-15)
2)3by - 6b= 3b(y-2)
3)-8xy + 8x=8x(-y+1)
4)10a² - 2ab= 2a(5a-b)
5)xy - x²y= xy(1-x)
6)6a - 24b + 30c= 6(a-4b+5c)
7)12ab² +16b²=4 b^2(3a+4)
8)x³ - 2x³ + x=x(x^2 - 2x^2 +1)
9)2xy +3x -x²y=x( 2y+3-xy)


1) 5a + 10b - 15c=5(a+2b-3c)
2)12x - 5xy +8x²= x(12-5y+8x)
3)5a² + 15a + 20a³=5a(a+3+4a^2)
4)8a³ - 4a² - 8a + 4= 4(2a^3 -a^2 -2a+1)

^2 - do kwadratu , ^3 do 3 potegi - tak zapisywalam