Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T22:50:25+01:00
Alkany – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wiązaniami pojedynczymi.
2 2 2
  • Użytkownik Zadane
2009-10-28T23:55:33+01:00
Alkany stanowią najprostszą grupę węglowodorów, nazywane dawniej parafinami. Ich szkielet węglowy ma formę łańcucha prostego lub rozgałęzionego, nie zawiera jednak pierścieni. Alkany tworzą tzw. szereg homologiczny, czyli rodzinę związków w której każdy z nich różni się od swojego poprzednika o jedną grupę -CH2.Alkany o łańcuchach prostych określa się mianem n-alkanów. Alkany są związkami niepolarnymi, stąd nie rozpuszczają się w wodzie. Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych zmieniają się stopniowo wraz z wydłużeniem łańcucha węglowego. W temperaturze pokojowej cztery pierwsze alkany są gazami, zawierające do 16 atomów węgla - cieczami, a wyższe - ciałami stałymi. Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej rośnie też ich temperatura wrzenia i topnienia.
1 1 1