1.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 25 g substancji w 200 g wody.
2.Do 100g trzydziestoprocentowego roztworu soli dolano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
3.Ile ton wody o zawartości 4% soli należy odparować, aby otrzymać 0,5 tony soli?

1

Odpowiedzi

2010-03-24T21:35:57+01:00
1.
25/225*100%=1/9*100%= 11 ¹/₉%
2.
30% ze 100 to 30
100+50=150
30:150*100%=1/5*100%= 20%
3.
4%=0,5tony |25
100%=12,5

12,5-0,5(to co ma zostać)=12ton
Musimy odparować 12 ton wody