Odpowiedzi

2010-03-24T16:55:51+01:00
Władca: Mieszko I
Sytuacja wewnętrzna: wysokie podatki obciążające ludność, doprowadziły do wybuchu powstania ludowego
Sytuacja zewnętrza: walki z niemcami- doprowadziły do utraty Milska, Łużyc, utracono również Grody Czerwieńskie
Władca Kazimierz Odnowiciel:
Syt. wewn. : bunt przeciwko kościołowi i zamożnym
Syt. Zewn. : najazd na Polskę czeskiego księcia Brzetysława, zrabowanie relikwii św.Wojciecha, poparcie niemieckiego władcy, odzyskanie Mazowsza, zdobycie ziem zachodniej i południowej Polski, oraz Śląska
Władca: Bolesław Śmiały
Syt. wewn. : śmierć biskupa Stanisława skazanego przez króla, wygnanie Bolesława
syt. zewn. : aktywna polityka zagraniczna, wzmocnienie wpływów Polski na Węgrzech i Rusi, Polska weszła do grupy państw gregoriańskich
Władca: Władysław Herman
syt. wewn. : wzrosła rola możnych, doszło do zatargu zbrojnego między Władysławem a jego synami, podział państwa między synów Władysława: Zbigniewa i Bolesława
syt. zewn. : spada znaczenie Polski na arenie między narodowej, powrót do płacenia trybutu(daniny) za Śląsk

mam nadzieję, że pomogłam .