Zad 1.
Bok rombu ma długość 10cm, a dłuższa przekątna ma długość 16cm. Oblicz pole oraz długość wysokości tego rombu .

Zad 2.
pole równoległoboku o bokach o długości 4 cm i 10 cm jest równe 20cm2. Wyznacz długości wysokości tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:33:01+01:00
ZAD.1
POLE= E*F DZIELONE PRZEZ 2
P= 10*16=160
P=160:2=80
P=80CM KWADRATOWYCH
2 1 2