1.Samochód w ciągu 3 godz przebył drogę 180 km/h aa motocyklista przebył w czasie pół godziny 45km/h który pozazd poruszał sie z wiekszą prędkością.OBLICZ tę prędkość

2.Motocyklista rozpoczoł ruch jednostajnie przyspieszony po lini prostej (Vp=0) i w pierwszej "s" ruchu przebył 2 metry.Ilemetrów przebył w 4s.Zapisz obliczenia

3.Ciało porusza się ze stałym przyspieszeniem 3m/skwadrat,Oblicz
a)szybkość którąosiągnie po 4 s ruchu
b)drogę przebytą w czasie 4 s
Zapisz Obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-10-28T23:36:31+01:00
Ad1.
Samochód:
t=3h
s=180km/h

Vśr=s/t
Vśr=180km/3h
Vśr=60km/h

Motocyklista:
t=0,5h
s=45km
Vś=s/t
Vśr=45km/0,5h
Vśr=90km/h

Odp. Większą prędkość miał motocyklista.

Ad3.
b)
a=3m/s²

Δs₄=s₄-s₃

s₄=½at²⁴ t₄=4s
s₃=½at²₃ t₃=3s

Δs₄=½at²₄-½at²₃
Δs₄=½a(t²₄-t²₃)
Δs₄=½*3m/s²*(16s²-9s²)
Δs₄=3m/2s²*7s²
Δs₄=21/2m=11,5m