Odpowiedzi

2010-03-24T19:29:29+01:00
W skrócie to
Ludwik XVI zgodził się powołać Stany Generalne zwoływane głównie w celu pozyskania pieniędzy, stan trzeci myślał że dzięki obradą Stanów Generalnych zmieni się ich znaczenie w państwie. Gdy Ludwik XVI ogłosił że każdy z trzech stanów ma po jeden głos ( co oznaczało że gdy szlachta zacznie działać w porozumieniu z duchowieństwem stan trzeci zostanie przegłosowany) stan trzeci odrzucił tę propozycję i sam się ogłosił Zgromadzeniem Narodowym. To wydarzenie zapoczątkowało rewolucje francuską.
_______________
żeby Ci trochę rozjaśnić; w tamtych czasach społeczeństwo dzieliło się na trzy stany
-> stan pierwszy duchowieństwo
->stan drugi szlachta
->stan trzeci wszyscy inny głównie chłopi (ok 96% ludności)
1 5 1