Jeśli ktOoś z 1 klas tOo ma tOo pOodajcie plis. .
pOod. 12 z 80str , 16 z 81, 17 z 81, 18 z 81 a jeśli Nee too ktOo pOomOoże? TylkOo chce wszystkie oobiczenia!!

12. W krÓólewskim sadzie rosły gruszki na wierzbie.PewnegOo dnia zerwał sie pOorywisty wiatr i 40% gruszek spadłOo.pOo kilku dniach OogrOodnik zerwał 90% pOozOostałych OowOocÓów, zOostawiając na drzewie 12 sztuk. Ile gruszek rOosłoo na wierzbie?

16.a) Lekcja w poolskiej szkOole trwa Oo 12,5% dłużej niż w szkOole szwedzkiej.Ile minut trwa lekcja w Szwecji?

b)Lekcja w pOolskiej szkole trwa 10% krÓócej niż w szkOole brytyjskiej. Ile minut trwa lekcja wWielkiej Brytanii?

17.Za telewizOor kupiOony pOo dziesięcioprocentOowej oobnizce cen państwOo LenarOowie zapłacili 1440zł. Ile zaOoszczędzili dzięki tej Oobnizce?

18.Cene garsOonki przed sezOonem pOodniesiOonoo Oo 20%, a pOo kilku miesiacach OobnizOonoo Oo 10% i mOozna byłoo ja kupic za 270zł. Ile kOosztoowała ta garsOonka pna pOoczątu?

1

Odpowiedzi

2009-10-28T23:51:54+01:00
12
(0,6x)*(0,1)=12
0,06x=12
x=200
16
a 45min-112,5%
xmin-100%
1,125x=45
x= 40 min
b 45min- 90%
x min-100%
0,9x = 45
x = 50 min
17
0,9x=1440zł
x = 1600zł
1600zł -1440 zł = 160 zł zaoszczędził
18
1,2x * 0,9 = 270zł
1,08x - 270
x =250 zł