Odpowiedzi

2010-03-24T16:40:11+01:00
Zgadzam się z przytoczoną tezą, Polska mogła zapobiec nikczemnym grabarzom zaborców.
Przyczyny upadku państwa Polskiego sięgają już XVII wieku, kiedy nieudolne sprawowanie władzy, wojny, podziały kraju doprowadziły, do znacznego osłabienia Rzeczpospolitej.
Pierwszym argumentem jakim chciałbym się posłużyć jest fakt wielu wieloletnich, krwawych i rujnujących nasz kraj konfliktów z innymi państwami. W XVII wieku Polska prowadziła wojny z Rosją (1654-1667), Turcją (1667-1699) i Szwecją (potop 1655-1660). Takie działanie znacznie osłabiły nasze wojsko, które ze względu na brak funduszy przeżywało ogromny kryzys. Jednak najdotkliwszym ciosem okazała się wojna północna (1700-1721) przeciw Szwecji. Oficjalnie Rzeczpospolita nie brała udziału w konflikcie, ale walki jakie prowadzono toczyły się na ziemiach polskich, przez co po wojnie nasz kraj był doszczętnie zniszczony.
Kolejnym argumentem potwierdzającym słuszność mojej tezy jest fakt, politycznego zaniedbanie w tamtych czasach. Rządzący przyćmieni pieniędzmi, nie zdołali zauważyć monumentalnych reform w gospodarkach Rosji, Prus i Austrii, które w zaledwie kilkanaście lat stały się potęgami militarnymi w Europie.
Władza w Polsce przed zaborami była skorumpowana. Król zostawał wybierany podczas wolnej elekcji, czego konsekwencją było zaprzysięganie niewłaściwych na tym stanowisku postaci. Faktem jest, że władzę w Polsce pełniło parę razy więcej królów innych narodowości niż pochodzących z Rzeczpospolitej.
Korupcja, egoizm, chęć coraz większych zysków sprawiły, że Polska na 123 lata dostała się pod władzę Rosji, Prus i Austrii. Miejmy nadzieję, że takie działania nie powtórzą się już więcej i apelujmy do polityków o rozwagę i zdrowy rozsądek!
4 5 4