Odpowiedzi

2010-03-24T16:55:42+01:00
A)
-promień okręgu wpisanego w w kwadrat: promień równy jest połowie boku kwadratu, czyli: r = ½a r = ½ * 8 r = 4
- promień okręgu opisanego na kwadracie: promień okręgu równy jest połowie przekątnej kwadratu (d = a√2), czyli: r = ½ * d
r = ½ * a√2 r = ½ * 8√2 r = 4√2 m
b)
-promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny równy jest ⅓ wysokości tego trójkąta ( h = a√3/2), czyli: r = ⅓ * h
r = ⅓ * a√3/2 r = ⅓ * 6√3/2 r = 2√3/2 r = √3 m
-promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym równy jest ⅔ wysokości tego trójkąta ( h = a√3/2), czyli: r = ⅔ * h
r = ⅔ * a√3/2 r = ⅔ * 6√3/2 r = 2√3m