Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-17T11:11:49+02:00

(3x-4)*(3x+4) = 0

3x - 4 = 0   lub   3x + 4 = 0

3x = 4               3x = -4

x = 4/3               x = -4/3

 


2x² + 3x + 4 < 0

Δ = 3² - 4 * 2 * 4 = 9 - 32 = - 23   < 0

Tzn, że trójmian nie posiada pierwiastków (miejsc zerowych)

a = 2 > 0 czyli parabola ramiana ma skierowane do góry

Wniosek: parabola lezy powyżej osi OX zatem

 

odp. x ∈ {Ф}   bo nie ma takiego argumentu (x) dla którego wartość (y) byłaby ujemna.

2013-07-17T11:14:15+02:00

1.

(3\textrm{x}-4)*(3\textrm{x}+4) = 0\\\\ 3\textrm{x}-4=0\ lub\ 3\textrm{x}+4=0\\\ 3\textrm{x}=4\ lub\ 3\textrm{x}=-4\\\\ \textrm{x}=\frac{4}{3}\ lub\ \textrm{x}=\frac{-4}{3}

 

2.

 

2\textrm{x}^2+3\textrm{x}+4<0\\\\ \Delta=b^2-4ac\\ \Delta=3^2-4\cdot2\cdot4\\ \Delta=9-32\\ \Delta=-23\ \\x\in\{\phi\}

 

Brak pierwiastków, parabola leży nad osią x