1W....zachodzi nieustanna wymiana materii i.........
.........Organizmy ustawione w taki sposób,że każdy poprzedni stanowi pokarm dla następnego tworząc..................,a te łącząc się ze sobą tworzą..................Podstawę piramidy ekologicznej stanowią..........,którzy przekształcają.........w....................
Uzupełnij brakujące wyrazy(przepływ energii,sieć pokarmowa,konsumenci,energia słoneczna,ekosystem,łańcuch pokarmowy,producenci,energia wiązań chemicznych

2.zaznacz podpunkt zawierający wyłącznie nazwy pierwiastków biogennych:
a)fosfor,tlen,fluor
b)magnez,węgiel,azot
c)siarka,azot,wodór
d)wodór,siarka,cynk

3.wpisz prawe(P) lub(F)
a wszystkie substancje,które wchodzą w skład organizmów,krążą między środowiskiem a organizmem.
b ilość materii nieorganicznej,którą producenci wytwarzają w określonym czasie,nazywamy produkcją pierwotna.
c produkcja pierwotna to ilość materii wytworzonej przez destruentów.
d produkcja wtórna to ilość materii wytworzonej przez konsumentów.
e Wielkość produkcji pierwotnej nie zależy od obecności wody w glebie.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T16:52:52+01:00
1)W ekosystemie zachodzi nieustanna wymiana materii iprzepływ energii
Organizmy ustawione w taki sposób,że każdy poprzedni stanowi pokarm dla następnego tworząc łańcuch pokarmowy.,a te łącząc się ze sobą tworzą.sieć pokarmowa.Podstawę piramidy ekologicznej stanowią. producenci,którzy przekształcają.energia słoneczna w. energia wiązań chemicznych
Uzupełnij brakujące wyrazy(przepływ energii,,konsumenci,,,,,


3.wpisz prawe(P) lub(F)
a wszystkie substancje,które wchodzą w skład organizmów
,krążą między środowiskiem a organizmem. P
b ilość materii nieorganicznej,którą producenci wytwarzają w określonym czasie,nazywamy produkcją pierwotna. P
c produkcja pierwotna to ilość materii wytworzonej przez destruentów. F
d produkcja wtórna to ilość materii wytworzonej przez konsumentów. F
e Wielkość produkcji pierwotnej nie zależy od obecności wody w glebie. F
12 3 12