Odpowiedzi

2009-10-29T07:07:21+01:00
Posłowie i senatorowie maja prawo do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnice państwa lub służbową oraz na teren albbo do pomieszczenia w którym sie znajdują bez uzyskania upoważnień nie moga dostawac sie do dokumętów które tanowią tajemnice panstwa i sa objete klauzulą.
1 5 1
  • CagS
  • Rozwiązujący
2009-10-29T07:11:07+01:00
Poseł ma prawo do:
- udziału w dyskusjach i głosowaniu na forum izby oraz w jej organach
- składania wniosków
- zrzeszenia się w klubie lub kole poselskim
- wystosowania interpelacji, zapytania, interwencji poselskiej
ma także czynne i bierne prawo wyborcze do organów Sejmu.

Senator ma prawo do:
- immunitetu (nietykalności)
- prawa do diet
- bezpłatnych przejazdów
- urlopu na czas kadencji z zachowaniem ciągłości pracy
- zrzeszenie się w klubie, bądź kole senatorskim
1 5 1
2009-10-29T07:56:52+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Pose%C5%82

http://www.wosna5.pl/status_posla_i_senatora
1 5 1