1.Ciało A posiadające 12 nadmiarowych elektronów zetknięto z ciałem B posiadającym 4 jony dodatnie, z których każdy miał po jednym dodatnim ładunku elementarnym. Jaki jest nadmiarowy ładunek układu tych ciał wyrażony w liczbie ładunków elementarnych?:
a. 48
b. 16
c. 8
d. 3

2.Jaki będzie ładunek każdej z trzech takich samych kul metalowych obdarzonych ładunkami: +2mC,-6mC,+13mC po ich jednoczesnym zetknięciu ?:
a. 3mC
b. 7 mC
c. 9mC
d. 21 mC

3.Obojętna elektrostatycznie kropla wody rozpadła się na dwie. Jedna z nich posiada ładunek elektryczny +Q. Jaki jest ładunek drugiej? :
a. -Q
b. +Q
c. +2Q
d. Zero

4.Jaka pracę wykonują siły elektrostatyczne nad cząstką naładowaną ładunkiem 10 mC przesuwając ję między dwoma punktami pola, między którymi panuje napięcie 220 V ?:
a. 22mJ
b.220 mJ
c.2,2 J
d.22J

5.Największą energię wewnętrzną ma:
a. łyżeczka wykonana ze stali w temperaturze pokojowej (20stopni)
b.ta sama łyżeczka ogrzana do temperatury 40 stopni.
c. 1 tona stali o temperaturze około 20 stopni
d. 1 tona stali o temperaturze 40 stopni

6. Jaki proces fizyczny nie zajdzie, gdy metalowy pręt o temp. pokojowej zanurzysz w gorącej wodzie o temp. ok. 60 stopni?:
a. przewodnictwo cieplne,
b. rozszerzalność cieplna pręta,
c.wzrost energii wewnętrznej pręta,
d. wzrost energii wewnętrznej wody.

7.Energia wewnętrzna szklanki z herbatą nie zmieni się gdy:
a. wystudzisz herbatę
b. będziesz intensywnie mieszać łyżeczką
c.przeniesiesz szklankę ze stołu na biurko
d. podgrzejesz herbatę

1

Odpowiedzi

2010-03-24T18:25:50+01:00
1.=b
2.=c
3.=b
4.=a
5.=c
6.=d
7.=c.
1 4 1