Odpowiedzi

2010-03-24T16:54:44+01:00
X- liczba osób na wykładzie
1/2 x - studentów drzemie
1/3 x - studentów rozwiązuje krzyżówki
5 - czyta książkę
1- notuje

1/2 x + 1/3 x +5+1=x
1/2 x + 1/3 x -x=-6
3/6 x + 2/6 x - x =-6
5/6 x - x = -6
-1/6 x = -6 / (-1/6)
x = 36
Odp. Na obecnym wykładzie jest 36 studentów.
2010-03-24T16:56:07+01:00
X-liczba studentów

1/2x+1/3x+6=x
3/6x+2/6x-x=-6
5/6x-x=-6
-1/6x=-6 /:(-1/6)
x=36