Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T20:09:31+01:00
Tak jak poprzednio zadania w załączniku. Pozdrawiam jakby coś było nieczytelne pisz prześlę jeszcze raz. liczę na naj
2010-03-24T21:15:05+01:00
Zestaw 3
1
1/12+1/15+1/5=5/60+4/60+12/60=21/60
21/60*100%=35% B)
2
P kwadratu+Ptrapezu=bc+(c+a-c)d/2=bc+ad/2 A)
3
2²+3²=d²
d²+6²=x²
2²+3²+6²=x²
x²=4+9+36
x²=49
x=7
10-7=3 A)
4
a)
70+130+20+40+30+60=350 C)
b
130-60=70 A)
c
79/350=1/5=20% B)
5
I
250+x
250/200=x/40
x=250*40/200=50
I=250+50=300 m

II
200+40+y

200/100=240/y
2y=240
y=120

II
240+120=360 m
360-300=60 m C)
6
D)
7
ok.19-(-39)=ok 58 B)
8
B w lipcu
9 D)
10
a)
2,5 kg pieczemy:
5*20 min+15min=115min=1h 55min
17.00- 1h i 55min=15.05
b)
x kg
1h i 35 min-15min=1h20min=80 min
80:20=4
4*0,5kg=2kg
c)
t=czas(min)
m=masa(kg)
t=15+m:0,5 *20
t=15+2m*20
t=15+40m