Odpowiedzi

2010-03-24T17:29:18+01:00
Pokój na Ziemi możliwy jest przy pomocy każdego z nas

Znajdź pokój w Twoim sercu, ponieważ prowadzi to do pokoju
na zewnątrz i rozprzestrzenia się po całym świecie.

Pokój jest sprawą, która zajmuje dzisiaj wielu ludzi. Od najdawniejszych czasów człowiek tęskni za pokojem. Może on być osiągnięty dopiero wtedy, gdy każdy znajdzie pokój w sobie.

W obecnych czasach przeżywamy na świecie zamęt in niepokój. W wielu regionach świata toczą się wojny. Mamy dużo dowodów na to, że również natura nie znajduje się w harmonii.

Te zjawiska, które rozpoznajemy na zewnątrz, pokazują nam, jak wygląda w nas samych – według hermetycznego prawa: Jak wewnątrz, tak zewnątrz”.

Dzisiaj Matka Ziemia, ludzie i wszystkie inne istoty wołają o pokój. Pokój na zewnątrz i pokój w nas samych są nierozłącznie ze sobą związane.

Teraz znajdujemy się na końcu ciemnego Wieku Kali Yuga i przeżywamy przejście do Złotego Wieku. W tym cyklu rozwoju ludzie mogą rozpoznać, że jedność ze światłem jest możliwa.

Ludzie przypominają sobie dzisiaj czas, w którym panował pokój, miłość i oddanie. W czasie atlantydzkim panowała jedność, w której ludzie byli połączeni miłością z innymi światami.

Pokój jest pierwotną jakością w sercu każdego człowieka. Jeśli jesteśmy świadomi, że jesteśmy istotami duchowymi, przepojonymi miłością, pokojem i współczuciem, to wewnątrz nas panuje pokój. Uwidacznia się on w naszych myślach, słowach i w naszym działaniu. Każdy, kto świadomie pozwoli, aby promieniowała od niego miłość i pokój, przyczynia się do wzmocnienia pokoju na Ziemi. Każda istota duchowa może się według tego orientować i przyłączyć się do tego procesu.

Nadszedł czas, aby mogła nastąpić zmiana świadomości człowieka. Każdy ma możliwość przypomnieć sobie, że jest istotą świetlistą, która połączona jest z Bogiem.

Pokój to droga serca i miłości. Niemal każdy człowiek odczuwa w sobie wezwanie, by wspierać go na Ziemi. W połączeniu z niebieskim światłem Buddy Gwiażdzistego, który prznosi pokój na Ziemię, każdy go może znaleźć w sobie.

Medytacja Pokoju nie jest powiązana z żadną religią. Opiera się ona na duchowych jakościach największych mistrzów i awatarów.

Osoby uczestniczące w medytacji mogą uaktywnić miłość i pokój w swoim sercu i przyczynić się w ten sposób do pokoju na całym świecie. Poprzez połączenie serc podnosi się ogólna świadomość na Ziemi.
13 4 13
2010-03-24T17:35:33+01:00
Drodzy Mieszkańczy Ziemi!


Pokój na Ziemi jest bardzo ważny. Każdy człowkiem powinien o to dbać.
Liczne wojny nie są korzystne dla "matki natury", ale także dla mieszkańców planety. Wojny wyzwalają w ludziach strach, złość, zagrożenie, które wpływają żłe na całe otoczenie. Wojna zabiera rodzinie, ojca, matkę - rodziców dzieci. Dzieci zostają same, musze walczyć na wojnie o swój byt. Taka sytuacja nie jest odpowienia dla dziecka, które np. jest w wieku 6 lat. Wojna wpływa na psychikę ludzi, ciągle prześladowania, zastraszania wpływają na zwiększenie samobójstw. Pokój jest bardzo ważny. Spokój i bezpieczeństwo jest podstawowa wartością dla człowieka, aby mójgł poczuł się bezpiecznie i pewnie na ziemi.
Pokój jest ważny! Apeluję o ustalenie między narodowego pokoju, globalnego spokoju, który jest potrzebny do pełnego spokoju ludzi. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy walczyć o pokój i o jego trwałość. Ustalenie równowagi jest ważne, jednak utrzymanie go jest jeszcze większą odpowiedzialnością.
23 4 23