Odpowiedzi

2010-03-24T17:10:47+01:00
1.Strefa klimatów równikowych-lasy równikowe wilgotne
2.St.klimatów zwrotnikowych-półpustynie i pustynie,lasy podzwrotnikowe
3.St. klimatów podzwrotnikowych-roślinność typu śródziemnomorskiego,lasy podzwrotnikowe,stepy,pustynie i półpustynie
4.Strefa klimatów umiarkowanych-lasy iglaste i liściaste strefy umiarkowanej,tundra i roślinność wysokogórska,lasy północne iglaste(tajga)
5.Strefa klimatów okołobiegunowych-lodowce i lądolody,tundra i roślinność wysokogórska,lasy północne iglaste(tajga).
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:33:05+01:00
* strefa równikowa
* strefa podrównikowa
* strefa zwrotnikowa
* strefa podzwrotnikowa
* strefa umiarkowana
* strefa subarktyczna/subantarktyczna
* strefa arktyczna/antarktyczna

strefa równikowa :Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa.Lasy deszczowe wykształcają się na obszarach o specyficznym klimacie, cechującym się obfitymi, całorocznymi opadami deszczu, silnym nasłonecznieniem, wysoką średnią roczną temperaturą powietrza, wysokimi dziennymi i niewielkimi rocznymi amplitudami temperatury. Nie ma zróżnicowania pór roku, dlatego rośliny nie zrzucają liści. Najniższa temperatura (przed wschodem słońca) wynosi ponad 20ºC, a najwyższa (po południu) – ponad 30ºC.

strefa podrównikowa:Na suchszych obszarach rosną lasy kolczaste i lasy sukulentowe, w których przeważającą roślinnością są gatunki magazynujące wodę przez dłuższy czas: kaktusy, wilczomlecze, baobaby, palmy, akacje czy eukaliptusy. Temperatura powyżej 20C.Opady jeden w ciągu roku około 1 2 miesięcy, do 1000 mm/rok, czerwonoziemy i żółtoziemy

strefa zwrotnikowa: trawiaste formacje, zwane sawannami.Gatunkami charakterystycznymi dla sawann afrykańskich są akacje i baobaby, południowoamerykańskich – palmy, a australijskich – eukaliptusy. W miarę zbliżania się do bardziej suchych stref, drzewa ustępują miejsca roślinności kolczastej i sukulentom.Ogromne powierzchnie w strefie klimatów zwrotnikowych zajmują pustynie i półpustynie, opady poniżej 250 mm/ średnio na 15 lat, 1 pora roku, Duże nasłonecznienie, szaroziemy i buroziemy

strefa podzwrotnikowa: klimat śródziemnomorski, Roślinnością potencjalną są tu krzewy twardolistne Niemniej jednak strefa ta wskutek długotrwałej deforestacji i wypasie zwierząt została mocno przekształcona i obecnie porasta ją formacja zwana makią. Inną formacją roślinną strefy klimatów podzwrotnikowych, ale rosnącą na wilgotniejszych obszarach są wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe. W strefie tej rzadko padają deszcze, ale mgły są częste. Zimą pogoda jest zmienna, częste są sztormy oraz dni z opadami deszczu lub śniegu.
W związku z tym najmniej opadów jest w lecie, najwięcej w okresie od jesieni do wiosny. Lato o zdecydowanej przewadze pogodnych dni jest ciepłe lub upalne, zima na ogół chmurna i łagodna o temperaturach średnich rzędu 10-12 stopni Celsjusza. dwie pory roku, Opady występują zimą ok. 500 mm/rok, lato suche . gleby kasztanowe , brązowe

strefa umiarkowana: W klimacie umiarkowanym ciepłym, w kontynentalnym typie klimatu wykształciły się formacje trawiaste zwane stepami, preriami. Klimaty wilgotne i przejściowe strefy umiarkowanej ciepłej zajmują lasy liściaste i mieszane. 4 pory roku, opady poniżej 1000 mm/rok ,Czarnoziemy, gleby bielicowe,brunatne

strefa subarktyczna: W klimacie subarktycznym tajga zmienia się w tundrę, w której coraz rzadziej występować będą pojedyncze, karłowate świerki, brzozy czy wierzby, a coraz częściej krzewinki oraz turzyce. Im bliżej biegunów tym roślinność staje się jeszcze uboższa, by w końcu całkowicie zaniknąć i ustapić miejsca pustyniom lodowym.Temperatura powyżej 0C, Krótka pora letnia, długie mroźna zimy, Dzień i noc polarny, Niewielkie opady.Gleby tundry- nieurodzajne, większą część roku pokryte zmarzliną.

strefa arktyczna: pustynie lodowe, brak roślinności, temperatury średnie roczne poniżej 0C, bardzo długa noc i dzień polarny (maksymalnie pół roku),opady poniżej 250 mm/rok.
20 4 20