Odpowiedzi

2010-03-24T17:03:39+01:00
A)
{x+y=20 / *(-2)
{2x+3y=52

{-2x-2y = -40 dodajemy stronami i x się skraca
{2x+3y=52

y = 12 -> podstawiamy do pierwszego równania

x+y=20
x+12=20
x=20-12
x=8

{x=8
{y=12

b)
{2x+y=16 -> y=16-2x
{5x-6y=0

{y=16-2x
{5x-6(16-2x)=0

{y=16-2x
{5x-96+12x=0

{y=16-2x
{5x+12x= 96

{y=16-2x
{17x= 96 /:17

{y=16-2x
{x= 5 ¹¹/₉₆

{y=16-2* ⁹⁶/₁₁
{x= 5 ¹¹/₉₆

{y=16-¹⁹²/₁₁
{x= 5 ¹¹/₉₆

{y = 16-17 ⁵/₁₁
{x= 5 ¹¹/₉₆

{y= -1 ⁵/₁₁
{x= 5 ¹¹/₉₆