Tarcza o promieniu r= 0,2 m wiruje z częstotliwością v= 2 Hz. Oblicz szybkość liniowe, szybkości kątowe i wartości przyspieszeń dośrodkowych punktów A i B tej tarczy
A leży w odległości 0,05 m od środka okręgu
B leży na końcu tego promienia w odległości 0,2m
od punktu A

1

Odpowiedzi

2009-10-30T21:03:46+01:00
R= 0,2 m
f= 2 Hz
ra=0,05m
rb=r=0,2m

va=? -szybk liniowa p.A
vb=?
wa=? szybk kątowa p. A
wb=?
aa=? przysp dośr p. A
ab=?

okres obrotu tarczy T=1/f
T=1/2=0,5 s.
va=2*Π*ra/T
va= 2*3,14*0,05/0,5
va=0,628 m/s

vb=2*Π*rb/T
vb= 2*3,14*0,2/0,5
vb=2,51 m/s

wa=va/ra
wa=0,628/0,05
wa=12,56 1/s

wb=vb/rb
wb=2,51/0,2
wb= 12,56 1/s

wzór ogólny na przyśp. dośr ; a=v²/R
aa=v²a/ra
aa=0,628²/0,05
aa=7,89 m/s²

ab=v²b/rb
ab=2,51²/0,2
ab=31,5 m/s²