Zad.1
KOH + SO3= ?
Fe(OH)2 + HNO3 = ?
Ca(OH)2 + CO2 = ?
Zn(OH)2 + HCl = ?

Zad. 2
Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków: H2O; Fe(OH)2; H2SO4; Al2(CO3)3

Zad. 3 Oblicz stosunek masowy i atomowy pierwiastków w cząsteczkach: P2O5 i SO3


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:06:43+01:00
Zad.1
2KOH + SO3= K2SO4 + H2O
Fe(OH)2 + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + 2H2O
Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(CO3 )2 + H2O
Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zad. 2
Oblicz masy cząsteczkowe następujących związków:
H2O= 2+ 16=18u
Fe(OH)2= 52+31+2=85u
H2SO4=2 + 32+ 64= 98u
Al2(CO3)3=54+ 36 + 144= 244

Zad. 3 Oblicz stosunek masowy i atomowy pierwiastków w cząsteczkach: P2O5 i SO3

stosunek masowy : m1 : m2

M P2O5= 62+ 80= 132
M SO3= 32 + 48= 80

132 : 80 / 80
1,7 : 1

stosunek atomowy :
7 : 4

10 4 10