Odpowiedzi

2010-03-24T17:02:38+01:00
X=67-y
0,6x+0,75y=45

x=67-y
0,6(67-Y)+0,75Y=45

x=67-y
40,2-0,6y+0,75y=45

x=67-y
0,15y=4,8


x=67-y
y=32

x=35
y=32
w klasie 1a jest 35, a 1b 32 uczniów.
1 5 1
2010-03-24T17:04:57+01:00
67 -uczniowie klasy 1 a i b
x - uczniowie kl 1a
67 - x - uczniowie kl 1b
60%x - 60% kl1a
3\4(67x) - 3\4 kl 1 b
45- uczestnicy zawodów
0,6x + 3\4(67-x) = 45
0,6x + 201\4 - 0,75x = 45
0,6x - 0,75x = 45
-0,15x= 45 - 50 i 1\4
-0,15x = -4 i 3\4 | : -0,15
x = - 21\4 * - 100\15
x = 150\5 = 35
67 - 35 = 32

1a 35
1b 32

Odp. W klasie 1a jest 35 uczniów , a w 1b 32.