Odpowiedzi

2010-03-24T19:55:50+01:00
Few days ago I took part in collecting money for sick children in our school. It was very important for me, because I saw many children in hospital and I tried to help them. I collected much money. I was very happy that I was really helpful.

Napisałam Ci coś takiego: Kilka dni temu brałem udział w zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci w naszej szkole. To było bardzo ważne dla mnie ponieważ widziałem wiele dzieci w szpitalu i spróbowałem im pomóc. Uzbierałem wiele pieniędzy. Byłem bardzo szczęśliwy iż byłem naprawdę pomocny.

mam nadzieję że może być;)
1 5 1