Pilne !

1.Ułóż równania dysocjacji jonowej :
a) ZN(OH)₂
b) AL(OH)₃

2.Pewien kwas podczas dysocjacji wytwarza anion P₂O₇-⁴.Napisz wzór tego kwasu.

3.Pewien wodorotlenek wytwarza podczas dysocjacji kation Zr⁴+. Zapisz wzór tego wodorotlenku i podaj nazwę !

PILNE

1

Odpowiedzi

2010-03-24T17:07:38+01:00
1 Zn(OH)₂- Zn2+ + 2OH-
Al(OH)3-Al 3+ + 3OH-
2 H4P2O7
3 Zr (OH) 4 wodorotlenek cyrkonu IV

1 2 1