ludzie mam problem
Progi Dochód podatek wyniósł
1 ponizej 37024 zl 19% dochodu-530,08 zl
2 od 37024zl 6504,48zl+30% nadwyzki ponad 37024zl
do 74048zl
3 powyzej 74048zl 17611,68+40% podwyżki ponad 74048zl
Oblicz wysokości podatkow osob ktorych dochody wyniosly 420000zl

1

Odpowiedzi

2010-03-24T17:16:04+01:00
Podstawa obliczenia podatku 420000zł
jest to III skala podatkowa
Osoby z takim dochodem muszą zapłacić
17611,68zł + 40% nadwyżki ponad 74048 zł
obliczamy nadwyżkę 420000zł - 74048zł = 345952zł
teraz obliczamy 40% nadwyżki
40%*345952zł = 0,4*345952zł = 138380,80zł
łączny podatek 17611,68zł + 138380,80zł = 155992,48zł
Odp.Od dochodów w wysokości 420000zł trzeba zapłacić podatek równy 155992,48zł.