Odpowiedzi

2010-03-26T16:51:27+01:00
Durus (twardy)---> durior (twardszy)--> durissimus (najtwardszy)
pauper (biedny)--> pauperior (biedniejszy)-->pauperrimus (najbiedniejszy)
ingens (wielki)-->ingentior (wiekszy)--> ingentissimus (największy)
celeber (uroczysty)-->celebrior (bardziej uroczysty)-->celebrissimus (najbardziej uroczysty)
molis (delikatny)-->molior (delikatniejszy)--> molissimus (najdelikatniejszy)
dificilis (trudny)--> dificilior (trudniejszy)--> dificilissimus (najtrudniejszy)
humilis (niski)-->humilior (niższy)-->humilissimus (najniższy)
carus (drogi)-->carior (drośzy)-->carissimus (najdrośzy)
utilis (pożyteczny)-->utilior (bardziej użyteczny)--> utilissimus (najbardziej użyteczny)
prudens (ostrożny)--> prudentior (ostrożniejszy)-->prudentissimus (najostrożniejszy)
fortis (silny)-->fortior (silniejszy)-->fortissimus (najsilniejszy)
dulcis (słodki)--> dulcior (słodszy)--> dulcissimus (najsłodszy)
felix (szczęśliwy)--> felicior (szczęśliwszy)--> felicissimus (najszczęśliwszy)
avarus (chciwy)-->avarior (bardziej chciwy)--> avarissimus (najbardziej chciwy)
propinquus (bliski)-->proprior (bliższy)-->proximus (najbliższy)
diutus (długo)-->diutius (dłużej)-->diutissimus (najdłużej)
turpis (brzydki)-->turpior (brzydszy)-->turpissimus (najbrzydszy)
clarus (wyraźny)-->clarior (wyraźniejszy)--> clarissimus (najwyraźniejszy)
longus (długi)--> longior (dłuśzy)-->longissimus (najdłuższy)

Bardzo proszę:) Pozdrawiam:)