Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T17:28:09+01:00
Spalanie całkowite to spalanie w tlenie , w wyniku którego ze spalanego związku powstaje dwutlenek węgla(CO₂) i woda (H₂O).
Po napisaniu reakcji należy uzgodnić współczynniki po obydwu stronach równania( Liczba atomów każdego pierwiastka musi być taka sama po prawej i po lewej stronie)

1) metan + tlen→dwutlenek węgla + woda
CH₄ + 2 O₂→ CO₂ + 2 H₂O

2)etan + tlen→dwutlenek węgla + woda
C₂H₆ + 3,5 O₂→ 2 CO₂ + 3 H₂O / × 2 (obydwie strony równania mnożymy przez 2, aby uzyskać całkowitą liczbę atomów tlenu po lewej stronie)
2 C₂H₆ + 7 O₂→ 4 CO₂ + 6 H₂O

3) propan + tlen→dwutlenek węgla + woda
C₃H₈ + 5 O₂→ 3 CO₂ + 4 H₂O

4) butan + tlen→dwutlenek węgla + woda
C₄H₁₀ + 7,5 O₂→ 4 CO₂ + 5 H₂O /× 2
2 C₄H₁₀ + 13 O₂→ 8 CO₂ + 10 H₂O

Spalanie niecałkowite- w tym spalaniu powstaje węgiel i woda:

1) metan + tlen→węgiel + woda
CH₄ + O₂→ C + 2 H₂O

2) etan + tlen→węgiel + woda
C₂H₆ + 1,5 O₂→ 2C + 3 H₂O /× 2
2 C₂H₆ + 3 O₂→ 4C + 6 H₂O

3) propan + tlen→węgiel + woda
C₃H₈ + 2 O₂→ 3 C + 4 H₂O

4)butan + tlen→węgiel + woda
C₄H₁₀ + 2,5 O₂→ 4C + 5 H₂O /× 2
2 C₄H₁₀ + 5 O₂→ 8 C + 10 H₂O