Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:09:58+01:00
Referat Specjalności
Referat Specjalności działa w Chorągwi Stołecznej ZHP od początku 2007r. Powstał w ramach wdrażania Strategicznego Planu Rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2006-2010 przyjętego przez Zjazd Chorągwi w dniu 24 czerwca 2006 r. uchwałą nr 2.
Członkami Referatu Specjalności są:
szefowie inspektoratów specjalnościowych i innych zespołów działających na zasadzie inspektoratów specjalnościowych w Chorągwi Stołecznej ZHP
inne osoby mianowane Rozkazem Komendanta Chorągwi biorące aktywny udział w działalności referatu.

Instruktorami wspierającymi Referatu Specjalności są członkowie ZHP, którzy wyrazili chęć stałej współpracy z referatem oraz przedstawili plan działania zaakceptowany przez szefa (szefostwo) referatu.
Do udziału w pracach referatu mogą być zapraszane inne osoby, reprezentujące konkretną specjalność lub organizacyjnie wspierające pracę referatu.
Kontakty
Plan pracy