Pierwiastki
Oblicz:
a)3√20-(√45+√80)=
b)(2√3)²+(3³√3)³= ( tam jest 3 i pierwiastek 3 stopnia)
c)2√3(2√3-√6)=
1.Jaką długość ma bok kwadratu,którego pole jest równe polu prostokąta o wymiarach 1,6m i 0,4m.
2.Jaką długość ma krawedz szescianu o objętości 3⅜m³

1

Odpowiedzi

2010-03-24T17:44:05+01:00
A)3√20-(√9*5+√16*5)=3√20-(3√5+4√5)=3√20-7√5=3√4*5-7√5=6√5-7√5=
=-√5
b)12+59049√3
c)12-6√2
1.P=1,6m*0,4m=0,64m²
bok kwadratu=0,64/4=0,16m
2.V=3⅜m³=27/8(ulamek)m³
V=a³
a-krawędź
a=3/2 (ułamek)
1 3 1