Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T13:08:10+01:00
Przywileje:
-1374r.-przywilej koszycki Ludwika Węgierskiego dla szlachty-stały podatek 2 grosze z łanu kmiecego,z pozostałych świadczeń szlachta była zwolniona,a na nowe podatki musiała wyrazić zgodę
-1423r.-statut warcki Władysława Jagiełły-szlachta mogła wykupić majątki sołtysów "krnąbrnych i nieużytecznych" i sama wyceniała wartość sołectw,ograniczenie wychodźstwa chłopów ze wsi,taksy wojewodzińskie-wojewodowie ustalali ceny maksymalne na produkty rzemieślnicze w miastach
-1496r-statusy piotrkowskie Jana Olbrachta-zwolnienie szlachty z opłat celnych na towary własne i sól,zakaz kupowania ziemi przez mieszczan
-1520r.-sejm w Toruniu i Bydgoszczy-ustalono minimalny wymiar obowiązkowej pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu z łanu,swoboda żeglugi dla szlachty po Wiśle.Ograniczenie praw sądów miejskich w razie,gdy sprawcą przestępstwa popełnionego w mieście był szlachcic
-szlachta miała wyłączne prawo do posiadania ziemi i piastowania urzędów,towary szlacheckie nie podlegały zwykłym opłatom celnym
-magnateria-posiadała ogromne tereny,własne miasta,osiągała najwyższe dochody,piastowała najwyższe urzędy,tworzyła prywatne wojska
-średnia szlachta-właściciele folwarków,tworzyli typ szlachcica-ziemianina,najbardziej dynamiczna część szlachty
-szlachta zagrodowa-właściciele niewielkich gospodarstw,które sami uprawiali,nie posiadali poddanych
-szlachta gołota-nie miała żadnej ziemi,posiadała tylko herb szlachecki,który dawał im prawo do aktywnego udziału w życiu politycznym,przebywała na dworach magnackich,realizując politykę magnatów

mam nadzieję,że pomogłam:) Pozdrawiam:)
1 5 1