1) Oblicz w jakiej ilości bromku wapnia CaBr2 znajduje się 80 g wapnia.
2) W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa siarki wynosi 50%
Oblicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym
i na tel podstawie napisz wzór sumaryczny tego tlenku.
3) Oblicz skład procentowy pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia.Stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4:7.
4) Napisz wzór sumaryczny tego związku chemicznego , zbudowanego z azotu i tlenu, jeżeli jego masa cząsteczkowa wynosi 108 u, a stosunek masowy azotu do tlenu 7:20.
ZRÓBCIE TO PROSZĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2013-06-10T09:17:49+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mCaBr₂=200u
mCa=40u
200g CaBr₂------40g Ca
xg CaBr₂---------80g Ca
x = 400g CaBr₂

 

2)

SxOy

mS=32u   (x)

mO=16u   (y)

32x/16y = 50/50

1600x = 800y

2x=y

x : y = 1 : 2

SO₂

 

3)

mCa : mCl = 4 : 7

%Ca = (4/11)*100% = 36,4%

%Cl = (7/11)*100% = 63,6%

 

4)

27 części tlenku ----- 108g

7 części azotu -------- xg

x = 28g azotu

n=m/M=28/14=2

 

27 części związku ---- 108g

20 częsci tlenu -------- yg

y = 80g tlenu

n=m/M=80/16=5

Wzór tlenku: N₂O₅

 

1 5 1