Sól bretoleta KCL0₃ rozkłada się przy ogrzewaniu na chlorek potasu i tlenu czasteczkowych. ile decymetrów szesciennych mozna otrzymac w warunkach normalnych z jednego nola chlorku(V)potasu. zapisz odpowiednie równaniereakcjidobierz czynniki stechjometryczne.

1

Odpowiedzi

2009-10-29T12:18:49+01:00
Sól Bertholleta ma wzór KClO3 (nazwa: CHLORAN (V) potasu, a nie chlorek))

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2

Z reakcji widzimy, że 2 mole KClO3 rozkładają się na 2 mole KCl i 3 mole tlenu.
Z proporcji policzymy, ile moli tlenu powstanie z rokładu 1 mola KClO3:

2 mole KClO3-------------------------------------3 mole O2
1 mol KClO3--------------------------------------x (moli O2)

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy x = 1,5 mola tlenu.

Pamiętamy, że jeden mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość
22,4 dm3. Liczymy, ile dm3 zajmie 1,5 mola O2:

1 mol O2------------------------------22,4 dm3 O2
1,5 mola O2--------------------------x (dm3 O2)

x = 33,6 dm3

Pozdro))