Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T00:58:52+01:00
1. Największe miasta to: Kalisz,Konin, Ostrów Wielkopolski, Leszno i Poznań .
2. Jest to obszar równinny, czasem tylko pagórkowaty
3. Pzez Nizinę Wielkopolską przepływa trzecia, co do wielkości rzeka Polski – Warta.
4. Gleba tych terenów jest bardzo ujednolicona. Są to:
- Piaski - iły
- Gliny - żwiry
- piaskowce - łupki
5. Jeśli zaś idzie o kompleksy leśne to przeważają grądy czyli las liściasty mieszany, a także bory sosnowe, bory mieszane, lasy bukowe, lasy dębowe, łęgi, liczne torfowisk oraz tereny bagienne. Poza tym spotykamy świerka.
6. Na Nizinie Wielkopolskiej występują złoża węgla brunatnego oraz soli kamiennej (Kłodawa).Węgiel brunatny wydobywany jest na północy tego regionu, w okolicach miasta Turek, oraz na południu.
8. Kalisz,Konin, Ostrów Wielkopolski, Leszno i Poznań .
9. Są to obszary rolnicze. Występują lasy oraz miejscowo bagna.
Uprawia się tutaj:
- żyto - ziemniaki
- pszenicę - buraki cukrowe
- rzepak
Hoduje się bydło oraz trzodę chlewną.
11. Wielkopolski Park Narodowy
1 5 1