1.Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego :
a)6x+2 dla x=2
b)7c-2d+3 dla c=0,3 d=1
c)5a+3 dla a=0,4
d)8r-7s dla r=7 s=-0,7
e)0,7a do potęgi drugiej) -1,2b do potęgi drugiej - 9,9c do potęgi czwartej dla a=-1 b=7 c=0
2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla x=-5 y=3 i z=-1
a)7x+3y+6x+2
b)8+4z+6x+10z
c)7x+3y+8x+9y
d)-5x-3y-3z+10
e)6xdo potęgi drugiej +9z +5z do potęgi drugiej- 8y
3.Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla a=-0,3 b=2,5 c=0,004
a)-0,7a+5c+0,002b-6c+1,4a

3

Odpowiedzi

2010-03-24T17:20:27+01:00
A) 6*2+2= 14
b) 7*0,3-2*1+3= 2,1-2+3= 3,1
c) 5*0,4+3= 5
d) 8*7 - 7*(-0,7) = 60,9
e) ale tylko współczynniki przy liczbach są do potęgi??
zad 2
a) 7*(-5) +3*3 +6*(-5)+2 = -35 + 9 -10 = -34
b)8+4*(-1) +6*(-5) +10*(-1) = 8 - 4 -30 -10 = -36
c) 7*(-5) +3*3 +8* (-5) +9*(-1) = -35 +9 -45 - 9 = -80
d) -5*(-5) - 3*3 - 3*(-1) +10 = 25-9 +3+10 = 29
e) i tutaj ta sama sytuacja
zad 3
-0,7*(-0,3)+5*0,004+0,002*2,5 -6*2,5 +1,4*(-0,3) = 0,21+0,02+0,005-15-0,42 = - 15,185
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T17:32:26+01:00
A)6x+2=6*2+2=12+2=14
b)7c-2d+3=0*7-2*1+3=-2+3=1
c)5a+3=5*0,4+3=2+3=5
d)8r-7s=8*7-7*(-0,7)=56+4,9=60,9
e)0,7ado potęgi drugiej-1,2bdo potęgi drugiej-9,9c do potęgi czwartej=1+8,4+0=9,4
2.a)7x+3y+6x+2=13x+3y+2=13*(-5)+3*3+2=-65+9+2=-54
b)8+4z+6x+10z=8+4*(-1)+6*(-5)+10*(-1)=8-4-30-10=-36
c)7x+3y+8x+9y=15x+12y=15*(-5)+12*3=-75+36=-39
d)-5x-3y-3z+10=-5x*(-5)-3*3-3*(-1)+10=25-9+3+10=29
e)6xdo pot.drugiej+9z+5zdo drugiej-8y=150-9+5-24=122
2010-03-24T17:54:22+01:00
A)6x+2=6*2+2=12+2=14
b)7c-2d+3=0*7-2*1+3=-2+3=1
c)5a+3=5*0,4+3=2+3=5
d)8r-7s=8*7-7*(-0,7)=56+4,9=60,9
e)0,7ado potęgi drugiej-1,2bdo potęgi drugiej-9,9c do potęgi czwartej=1+8,4+0=9,4
2.a)7x+3y+6x+2=13x+3y+2=13*(-5)+3*3+2=-65+9+2=-54
b)8+4z+6x+10z=8+4*(-1)+6*(-5)+10*(-1)=8-4-30-10=-36
c)7x+3y+8x+9y=15x+12y=15*(-5)+12*3=-75+36=-39
d)-5x-3y-3z+10=-5x*(-5)-3*3-3*(-1)+10=25-9+3+10=29
e)6xdo pot.drugiej+9z+5zdo drugiej-8y=150-9+5-24=122